mijn werkervaring

2020 - heden   

RVKO Hildegardrisschool te Rotterdam

Onderwijszorgassistent

 • Kinderen begeleiden met speciale onderwijsbehoefte in de groepen 1/2, 3 en 4.
 • Meewerken aan de pilot Onderwijs Zorg en Expertise (ONZE). Met deze pilot willen we onderzoeken hoe we het passend onderwijs het beste vorm kunnen geven. We onderzoeken wat echt werkt en waar de grenzen liggen.
 • Faalangstreductietraingen
 • Weerbaarheidstrainingen
 • Het werken met, onderhouden en/of bijstellen van het OPP of hulpplan in ParnasSys.
 • Het opstellen van hulpplannen.

2019 - 2014      

Octant CBS Fontein te Den Haag Ypenburg

Leerlingondersteuner

 • Het begeleiden van kinderen met een arrangement binnen de verschillende bouwen.
 • Begeleiding geven aan kinderen met Downsyndroom, Cerebrale Parese, verminderd zicht, PDD-NOS, ESM, en een ZML-indicatie.
 • Werken met, onderhouden en/of bijstellen van het OPP dat in samenwerking met de Kwaliteitsondersteuner (IB) en leerkracht opgesteld is.
 • Samenwerken met de Kwaliteitsondersteuner (IB), Ambulant Begeleider, leerkrachten en ouders.
 • Leerlingen voorbereiden op de uitstroom naar het V(S)O of praktijkonderwijs.
 • Signaleren en zorgen voor een veilige leeromgeving.
 • Het volgen en onderhouden van leerlijnen.
 • Actief binnen verschillende werkgroepen.
 • Inval werkzaamheden in diverse groepen.

 

2014 – 2006        

SIKO te Schiedam St. Jozefschool te Schiedam Onderwijsassistent

 • Het begeleiden van kinderen tijdens of na school. Activiteiten gericht op schoolwerk, de cognitieve ontwikkeling of beiden. Ervaring met huiswerkklas spelling. De werkzaamheden zijn veelzijdig en verschillen per kind. Ik pas de methodiek aan op de behoefde van het kind.
 • Samenwerken met leerkracht en Intern Begeleider (mee helpen opstellen en uitvoeren handelingsplan).
 • Signaleren en zorgen voor een veilige leeromgeving.
 • Ervaring met ESM, Pdd-Nos, ADHD/ADD, ODD.
 • Administratieve taken zoals cijfers digitaal invoeren, de aanwezigheidsregistratie en helpen bij digitale rapporten.
 • Opstellen en onderhouden van eigen leerlijnen.
 • Actief geweest in verschillende werkgroepen


2006 – 2005        

BOOR Rotterdam, OBS ’t Prisma te Hoogvliet Onderwijsassistent, stage en werken Kleutergroep.

 • Gewerkt met het lesprogramma ‘Ik en Ko’ in de kleutergroepen. Klaarzetten van materialen en ondersteunen tijdens de lessen.
 • Kleuters helpen bij de ontwikkeling in het zelfstandig worden.
 • Met regelmaat als invalkracht ingezet bij de kleutergroepen.
 • Ondersteunen bij het niveau lezen in groep 4.
 • Leerkracht ondersteunen met administratieve taken.

mijn opleidingen

2020                       

 • Kindercoach, NHA, diploma

2010 - 2009         

 • PABO, eerste jaar, opleiding niet afgemaakt.

2003 - 2006         

 • MBO 4 Onderwijsassistent, ROC Zadkine te Spijkenisse, diploma        

1999 - 2003         

 • VMBO BBL Zorg en Welzijn, Penta College West IJsselmonde te Hoogvliet, diploma

mijn cursussen

2020 

 • SOS Kinderen en emoties, gecertificeerd aanbieder
 • Ambassadeurstraining Tafelmethode met Stoplichtkaartjes
 • Steun bieden aan vluchtelingkinderen, Augeo, certificaat
 • Traumasensitief onderwijs, een andere kijk op gedrag, E-Wise, certificaat
 • Executieve functies, ondersteuning in de klas, E-Wise, certificaat
 • Werken met de meldcode, Augeo, certificaat
 • Steun bieden in de klas, Augeo, certificaat

2018                     

 • AVG       

2017                     

 • Prowise Brons, certificaat

2016                     

 • Code coach, programmeren in het onderwijs

2013-2012           

 • Teamtraining ‘Focus IV Universiteit Twente Opbrengstgericht werken op basis van prestatiefeedback in het Primair Onderwijs’

2012                     

 • Teamtraining ‘Huiselijk geweld’

2008                    

 • Teamtraining ‘Motoriek voor kinderen’

 

Licenties